The Ventures 17+

De oudste leden van de Lodewijksgroep zitten bij The Ventures (17-21 jaar). Bij The Ventures komen de oudste leden van zowel de Lodewijksgroep als de Jan van Galen zeeverkenners samen. Als Ventures bepalen we zelf onze dagindeling op de zaterdag. Hiervoor hebben we twee lelieschouwen die in de winter worden onderhouden bij de Lodewijksgroep. In de zomer zijn we te vinden bij de Jan van Galen.

Elk jaar gaan we op een zomerkamp dat we zelf organiseren. Verder gaan we vaak mee met de kampen van de Lodewijksgroep en de Jan van Galen. Voor de gezelligheid maar ook ter ondersteuning van de leiding. Ook op de zaterdagen helpen we de leiding van beide groepen wel eens bij het draaien van de opkomsten. Op die manier leren we alvast de fijne kneepjes van het vak.

Email: info@lodewijksgroep.net

 

Vrijwilligers en sociale veiligheid

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen The Ventures betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Denk hierbij aan: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld, etc.

Vrijwilligers

Alle staf- en bestuursleden van The Ventures zijn vrijwilligers. Omdat The Ventures lid is van Scouting Nederland, werken wij volgens het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

Gedragscode en protocol grensoverschrijdend gedrag

De vrijwilligers van The Ventures werken met de gedragscode van Scouting Nederland. Deze gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze gedragscode dient door iedereen die een functie binnen The Ventures vervult te worden onderschreven. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk op deze gedragscode gewezen. De gedragscode kunt u vinden door hier te klikken.

Mocht The Ventures te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, dan wordt gehandeld conform het protocol grensoverschrijdend gedrag van Scouting Nederland. Dit protocol is te raadplegen via de website van Scouting Nederland. Klik hier om rechtstreeks naar het protocol te gaan.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die The Ventures getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:

inveiligehanden@scouting.nl

socialeveiligheid@scouting.nl

Comments are closed