Staf en Bestuur

De Lodewijksgroep kent een hele belangrijke groep mensen, onze leidingsleden! Deze krachtpatsers zetten zich iedere week geheel vrijwillig in voor die mooie opkomsten en kampen. Daarmee zijn zij de absolute helden van de Lodewijksgroep!

Het verenigingsbestuur zorgt samen met de leidingsleden van de groep voor het beleid van de Lodewijksgroep. Maandelijks overlegt de groepsraad (leidingsleden en bestuur) over allerhande zaken die van belang zijn voor het reilen en zeilen van de groep. Het groepsbestuur waakt over de financiële middelen, motiveert leiding voor trainingen en onderhoudt contacten met bijvoorbeeld gemeente, land of regio.

Bij zowel de leiding als het bestuur is er vrijwel altijd ruimte voor uitbreiding. Vele handen maken licht werk maar ook vele meningen zijn van belang. Heb jij interesse in een functie binnen de leiding of het bestuur, neem dan eens contact op met ons.

Email: info@lodewijksgroep.net

 

Vrijwilligers

Alle stafleden van de Lodewijksgroep zijn vrijwilligers. Doordat de Lodewijksgroep lid is van Scouting Nederland werken wij volgens het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

Gedragscode

Een onderdeel hiervan is de gedragscode. Deze is te vinden via deze link .

Aanstellingsbeleid

Ons aanstellingsbeleid van vrijwilligers is dezelfde als die van Scouting Nederland. Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Alle vrijwilliger van de Lodewijksgroep moeten bij aanstelling een VOG overleggen.

Daarnaast besteedt Scouting Nederland aandacht aan het onderwerp in trainingen en beschikt Scouting Nederland over een Protocol grensoverschrijdend gedrag .

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het Landelijk opvangteam is hier te lezen.

Comments are closed